BELGELER

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Konu başlığı ve yazar isminin altında 10 punto iki yana yaslı Times New Roman yazı karakteri ile 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir. Konu başlığı sayfa ortasına 14 punto bold, altına sağa dayalı olarak yazarın ya da yazarların adı 12 punto bold yazılmalıdır. Sayfanın sonunda açıklama dipnotu biçiminde yazarın akademik unvanı, kurum ve e-posta adresi yer almalıdır. Poster bildiri gönderecekler için poster ölçüleri 70x100 cm boyutlarında olmalıdır. Bildiri özetleri Word formatında sempozyumelsander@gmail.com adresine gönderilmelidir.

BİLDİRİ TAM METİN YAZIM KURALLARI

Bildiri tam metinleri 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakterinde, tek satır aralığında, Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur. Sayfa A4 boyutunda soldan, sağdan, üstten, alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenmelidir. Bildiri tam metinleri tüm görseller dahil 15 sayfayı geçmemelidir. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Erdal, 1990: 33) şeklinde; dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Özet & Tam Metin Şablonu


Poster Hazırlama & Sunum Kuralları