KAYIT, Bildiri & Eser Gönderimi

Bildiri & göndermek için lütfen kayıt yaptırınız

Kayıt, Bildiri & Eser Gönderimi

ÖNEMLİ TARİHLER


01 Kasım 2023
Bildiri özet son gönderim tarihi

06 Kasım 2023
Kabul edilen bildirilerin ilanı

10 Aralık 2023
Tam metin son gönderim tarihi

20 Kasım 2023
Kongre programının ilanı

10 Kasım 2023
Sergi için son başvuru tarihi

15 Kasım 2023
Kabul edilen eserlerin ilanı

gün
saat
dakika
saniye

Kongreye Davet

24-25-26 Kasım 2023
Isparta Belediyesi Kültür Merkezi

"Uluslararası Gelenek ve Yenilik Ekseninde Halı Sanatı Kongresi ve Sergisi" Isparta Belediyesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ortak organizasyonu İle Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde 24-25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında; akademisyenler ve araştırıcılar tarafından sunulacak sözlü ve poster bildiriler ile kök boya üretimi ve ona bağlı sanayi, turizm ve el sanatları alt sektörleri itibariyle mevcut durum ve sorunların tartışılacağı; güncel bilgiler ile geleceğe dönük çözüm önerilerinin paylaşılacağı oturumların yer alması planlanmaktadır.

Kök boya bitkilerinin yetiştiriciliği, üretimi ve farklı sektörlerde kullanımına yönelik ekonomik verimlilik, izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması yanı sıra sektörel rekabet gücünün artırılması da temel hedef olarak ele alınmalıdır. Bu kapsamda; kök boya üretim ve ona bağlı sektör gelişimini sekteye uğratacak tehdit ve risklerin önlenmesinde etkin şekilde tedbirler almak; yeni fırsatlar yaratmak ve stratejiler belirlemek önemli görülmektedir.

Türkiye kök boyacılığına dayalı tüm sektörlerde üretimden tüketime kadar tüm yönleriyle ele alınacağı Kongre geniş katılımlı ve sektörel etkileri yönünden faydalı bir organizasyon olacaktır. Türkiye'de geleneksel el sanatları, halıcılık, dokuma, doğal boya, tekstil, ziraat, kadın girişimciliği gibi ana başlıklardaki bilimsel çalışmaların yer alacağı Kongrede siz değerli bilim insanlarını ve sektör paydaşlarını aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyarız.


Şükrü BAŞDEĞİRMEN
Isparta Belediye Başkanı

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL
ISUBÜ Rektörü
Değerli katılımcılar

24-25-26 Kasım 2023 tarihlerinde Isparta da düzenlenecek olan Uluslararası Gelenek ve Yenilik Ekseninde “HALI SANATI” Kongresi ile farklı disiplinlerde yer alan akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Kültür, Sanat, Tarih alanlarında yapılması planlanan kongrenin amacı, geçmişten günümüze bu alanlarda yaşanan gelişmeleri ve problemleri yorumlayarak önermeler ortaya koyan, farklı disiplinlerde yer alan katılımcıları paylaşıma ve tartışmaya davet etmektir. Ayrıca kongre kapsamında yapılması planlanan uluslararası jürili karma sergi ile farklı sanat alanlarında üretilmiş olan eserleri sanatseverlerle buluşturmak amaçlanmaktadır. Bu etkinliğimizde sizleri aramızda görmekten onur duymaktayız.

Kongre Düzenleme Kurulu

DESTEKLEYENLER

İLETİŞİM & ULAŞIM

Genel koordinatör: Öğr. Gör. Mitat KANDEMİR
+90 532 486 3967

Sekreterya: İrem KUL
+90 554 380 0670

haliciliksempozyumu@isparta.edu.tr

Kongre ve sergi adresi
Isparta Belediyesi Kültür Merkezi (IBKM), Bağlar Mahallesi, Hilmi Çakmakçı Caddesi, No:51, 32100, Merkez/Isparta

Eser gönderim adresi
Yayla Mahallesi, 1612 Sok., No: 5, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi, Merkez/Isparta